Yarışma: Shining Star Awards-Eğlence Ödülleri
shining_star17Yine ATRAX’ın bu yıl ki temasına,  fuar kapsamında düzenlenen Shining Star Awards-Eğlence Ödülleri yarışmasında da yer verilmektedir. Daha fazla gündem yaratmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl ki tema ile ilişkili olarak “ATRAX 2017 Tema Yıldızları” başlığı altında “Yılın Sporcu Şehri”, “Yılın Sporcu İlçesi”, “Yılın Spor Etkinliği” kategorileri değerlendirilecektir.

 “Yılın Sporcu Şehri” kategorisinde,  bünyesinde aktivite ve spor alanları bulunduran ve bu alanlarda şehir sakinlerine etkin sportif faaliyetler, etkinlikler düzenleyen belediyeler yarışacaktır.

“Yılın Sporcu İlçesi” kategorisinde,  bünyesinde aktivite ve spor alanları bulunduran ve bu alanlarda şehir sakinlerine etkin sportif faaliyetler, etkinlikler düzenleyen ilçe belediyeleri yarışacaktır.

“Yılın Spor Etkinliği” kategorisinde,  yapılan spor etkinliği ile bireysel ve toplumsal değer yaratan yerel yönetimler, kamu ya da özel sektör kuruluşları  yarışacaktır.

“Yılın Spor Destekçisi” kategorisinde,  2016-2017 döneminde spor etkinliklerini maddi ve manevi destekleyerek sporun yaygınlaşmasına bu sayede toplumsal bilincin gelişmesine, spora ilginin artmasına ve daha sağlıklı nesiller yaratılmasına katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar öneri yöntemi ile aday gösterilecektir.

Aynı zamanda tema çerçevesinde fuar esnasında konfereans ve sportif yaşamla ilgili etkinlikler düzenlenecektir.