“Sporcu şehirler daha eğlenceli…” Teması Hakkında

Sporcu ŞehirlerATRAX bu yıl da spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamak için  “Sporcu şehirler daha eğlenceli…” temasına devam ediyor. Spor, rekreasyon faaliyetleri arasında en fazla tercih gören alanlardan biri özelliğini taşımaktadır. Çünkü değişen yaşam koşulları ve iş yaşamının getirdiği strese karşı spor her yaştan ve cinsten insanların her türlü rekreatif ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. İnsanların eğlenceye, doğaya, maceraya, vücut güzelliği ve sağlık gibi birçok değerlere önem verdiği günümüzde, spor önemli bir rekreasyon aracı olmuştur.

Spor; yaşam kalitesini düzeltme, öğrenmeyi artırma, sağlığı iyileştirme, fiziksel kondisyonu geliştirme, insanları daha üretken kılarak iş gücünü arttırma, doğaya karşı olan bakış açısını değiştirme, motivasyonu artırma, suç oranını azaltma yolunda bir araçtır. Spor, üretken, yaratıcı ve sağlıklı insanlardan oluşan mutlu ve barışçı bir toplum yaratılmasını sağlamaktadır. Spor sosyalleştirici, birlik ve beraberliği arttırıcı ve toplumsal birliği sağlayıcıdır.

Aynı zamanda spor artık sadece bedensel bir faaliyet ve yarışların yapılma aracı olarak değil ekonomik hayatı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen iktisadi bir faktör olarak da değerlendirilmektedir. Yapılan rekreasyon alanları ve spor etkinlikleri öncelikle turizmi, yiyecek-içecek hizmetlerini ve inşaat faaliyetlerini teşvik etmekte ve canlandırmaktadır. Konaklama sektörü, restoran işletmeleri, mekanik tesisler, spor okulları ve öğretmenleri, ulaştırma kuruluşları, seyahat acenteleri sportif faaliyetler sayesinde pozitif etkilenmekte ve bu durum bölge ekonomisine yansımaktadır.

Türkiye’de hızlı şehirleşmenin olağan bir sonucu olarak ortaya çıkan problemlerden birisi de kentsel alanda yaşayan insanların spor ve rekreatif alan ve etkinlik ihtiyacıdır.

Devlet kuruluşları, yerel yönetimler, okullar, spor kulüpleri, çeşitli dernekler, organizasyon şirketleri hem bu ihtiyacı gidermek hem de bu endüstrinin sağladığı ekonomik girdiden faydalanmak yönünde herkes için spor amaçlı rekreatif alanlar oluşturmaya ve etkinlikler düzenlemeye başlamışlardır.

Spor kavramının Fransızca’da neşe anlamına gelen “de sport” kelimesinden türediği düşünüldüğünde neşe, eğlence ve oyunlar, kendisini geliştirmek gibi bir amacı olan kişileri ve sporcuları motive eden asıl faktörlerdir. Spor eğlencelidir. Bu noktadan hareketle ATRAX, bu yıl ki temasını “Sporcu şehirler daha eğlenceli…” konusu üzerinde kurarak hem farkındalık yaratmayı hem de spor alanlarının ve etkinliklerin park ve rekreasyon alanlarına dahil edilmesini sağlamayı hedeflemektedir.

ATRAX, aynı zamanda sosyal sorumluluk içeren bu teması çerçevesinde özel sektör, kamu kurum-kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimlerle bağlantı kuracak ve birçok etkinlik düzenleyecektir.