Sahip olduğu çok yönlü parklar, tematik eğlence alanları, farklı aktivite sahaları, yeşil alanları, spor merkezleri ve etkinlikleri ile şehirler mutlu, insanlar mutlu oluyor.

Mutlu insanlar daha sağlıklı ve daha üretken olarak daha fazla değer yaratıyor, toplumsal kalkınmaya katkı sağlıyor.

İnsanların 7’den 70’e birbirleriyle iletişim kurarak  sosyalleştiği, eğlendiği, ortak duygu ve düşüncelerle beslendiği, sevdikleriyle keyifli vakit geçirdiği, sportif ve kültürel etkiniklerle dinamikleştiği, yaşamın yoğunluk ve stresinden uzaklaşarak güzel anılar biriktirdiği alanlar mutluluk kaynağı oluyor.

Her geçen gün hızlanan yaşam, şehirlerde bu alanlara yönelik ihtiyacı daha da arttırırken yerel yönetimler bu ihtiyacı karşılayacak en önemli kurumlar olarak ön plana çıkıyor. Bu bakış açısıyla yerel yönetimler  en önemli hizmetlerinden biri olan “Belediye Parkları” ile “Mutlu Şehirler” olmak konusunda her geçen gün büyük yatırımlar yapıyor.  “Mutlu Şehir” olmanın kilit noktası ise “Çok Yönlü Parklar” olarak karşımıza çıkıyor.

Belediyeler, bir bölgede birbirine benzeyen on park alanı yerine, birbirinden farklı temaları bulunan ve sakinlerine çeşitlendirilmiş rekreatif aktivite imkanları sunan çok yönlü parklar ile insanların boş zamanlarını bireysel gelişimlerine katkı sunacak şekilde değerlendirmelerine imkan sunuyor.

Çeşitlendirilmiş aktiviteler ve eğlence alanlarıyla bireysel gelişimin desteklenmesi bireysel mutluluğun yanında toplumsal mutluluğu tetikliyor, topumsal gelişmeye katkı sağlıyor.

ATRAX, bu yıl ki teması “Mutlu Şehirler” ile yerel yönetimlerin park yatırımları için ihtiyacı olan tüm ürün ve hizmetleri daha fazla sayıda belediye ile buluşturarak daha fazla değer yaratmayı hedefliyor.

Parkların Şehir Mutluluğuna Katkıları;

 • Şehir sakinlerinin yaşam kalitesini arttırıyor
 • Hareket etmeye ve spora yönlendiriyor
 • Halkın sosyalleşmesini sağlıyor
 • Toplumsal birlikteliğe katkı sağlıyor
 • Kültürel anlamda değer yaratıyor
 • Ekonomik ve turistik girdi sağlıyor
 • Şehirlerin marka değerini arttırıyor


Birbirini Tamamlayan Parkların İçeriği;

 • Tematik Alanlar
 • Macera Parkları
 • Çocuk Oyun Grupları
 • Kent Mobilyaları
 • Su Parkları
 • Eğlence Alanları
 • Lunaparklar
 • Müzeler
 • Festivaller
 • Spor Etkinlikleri
 • Spor Tesisleri
 • Havuz ve Göletler
 • Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler
 • Bilim Merkezleri
 • Hobi Bahçeleri
 • Etkinlik Alanları

 

Temanın Sosyal Sorumluluk Yönü

Bir toplumun kalkınmasının ve üst düzey refah seviyesine ulaşmasının  boş zaman değerlendirme alışkanlıkları ile ilişkili olduğu noktasından hareketle kent yaşamında rekreasyonel faaliyetlerin en kolay ulaşılabilir olanı yerel parklar, boş zamanın değerlendirilmesinde ve yaşam kalitesinin arttırılmasında giderek daha fazla önem kazanıyor.

ATRAX, bu yıl ki teması ile “Mutlu Şehirler” olmak için bireysel gelişimi destekleyen, kişilerin sosyalleşmesini sağlayan, yaratıcılığını destekleyen aynı zamanda gençler, yaşlılar ve engelli bireylerin 7 den 70 e herkesin bir araya gelmesini sağlayarak toplumsal birlikteliğe katkı sağlayan belediye parklarının çok yönlü olmasının önemini vurguluyor.

Birçok farklı ekipman bulunduran sportif-kültürel-sanatsal  etkinlikler düzenlenmeye uygun çok yönlü parklar ile tüm bireylere zamanlarını etkin, üretici, dinlendirici, sağlıklı ve eğlenceli bir şekilde değerlendirme imkanı sunuyor.

 

Amacımız:

 • Belediye Parklarının birbirine benzemesi yerine çeşitlendirilmiş rekreaktif ve eğlence alanları sunması gerektiğiyle ilgili farkındalık yaratmak
 • Belediyelerin park ve rekreasyon alanlarını/aktivitelerini çeşitlendirerek eğlence ve rekreasyon endüstrinin sunduğu sosyal ve ekonomik avantajlardan daha fazla yararlanmasını sağlamak
 • Belediyeleri üniversitelerle ve sektörle buluşturarak daha nitelikli park/rekreasyon alanlarının ve aktivitelerinin oluşmasını sağlamak

Hedefimiz:

 • Türkiye’nin rekreasyon – eğlence alanları ve aktiviteleri ile dünya standartlarının üstünde yer almasını sağlamak
 • Eğlence-rekreasyon alanlarının ve aktivitelerin artmasını sağlamak
 • Artan rekreatif alanlar ile halkın zihinsel ve fiziksel sağlığına olumlu katkılarda bulunmak
 • Ekonomik, turistik, kültürel ve sosyal anlamda değer yaratarak sektörün gelişimine ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak